ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні умови

1.1. Ця Політика визначає порядок обробки та захисту компанії «Ермітаж» та її афілійованих осіб інформації про фізичних осіб (далі – Користувачі), яку можна отримати «Ермітаж» при використанні Користувачем послуг, що надаються за допомогою сайту, сервісів, служб.

1.2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, у тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу та розголошення.

1.3. Відносини, пов'язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації, яку надає Користувач, регулюються цією Політикою, іншими офіційними документами «Ермітаж» та чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, Законом України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI та встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних (далі – «Дані» та/або «Персональні дані») за допомогою веб-сайту: lepnina.com. ua (далі – «Сайт») та/або пов'язаних з ним послуг та інструментів.

1.4. Реєструючись на Сайті та використовуючи Сайт та сервіси Користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Політики.

1.5. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики використання Сайту та/або будь-яких сервісів, доступних при використанні Сайту, має бути негайно припинено.

2. Цілі збору, обробки та зберігання інформації, що надається користувачами Сайту
2.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. «Ермітаж» обробляє персональні дані Користувача з метою:

- Ідентифікації сторони в рамках угод та договорів з «Ермітаж»;

— надання Користувачеві послуг, у тому числі з метою отримання Користувачем таргетованої реклами;

— перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати та покращувати сервіси та розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту.

- Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації наданої Користувачем та її передачі третім особам
3.1. Ермітаж вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття або знищення.

3.2. «Ермітаж» надає доступ до персональних даних Користувача лише тим працівникам, підрядникам та афілійованим особам, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту, сервісів та надання Послуг Користувачеві.

3.3. «Ермітаж» має право використовувати надану Користувачем інформацію, у тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою запобігання та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснене лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.

4. Умови користування Сайтом, сервісами
4.1. Користувач при користуванні Сайтом підтверджує, що:

має всі необхідні права, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію (створення облікового запису) і використовувати Послуги сайту;

вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами Сайту, обов'язкові для заповнення поля для подальшого надання Послуг сайту позначені спеціальним чином, вся інша інформація надається користувачем на власний розсуд.

усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для третіх осіб, не зазначених у цій Політиці, і може бути скопійована та поширена ними;

ознайомлений із цією Політикою, висловлює свою згоду з нею та приймає на себе зазначені в ній права та обов'язки. Ознайомлення з умовами цієї Політики та проставлення галочки під посиланням на цю Політику є письмовою згодою Користувача на збирання, зберігання, обробку та передачу третім особам персональних даних, що надаються Користувачем.

4.2. «Ермітаж» не перевіряє достовірність інформації, що отримується (збирається) про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання зобов'язань перед користувачем.

5. У рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:
5.1. Дані надані Користувачем самостійно при користуванні Сайтом, сервісами включаючи але, не обмежуючись: ім'я, прізвище, стать, номер мобільного телефону та/або адресу електронної пошти, сімейний стан, дата народження, рідне місто, родинні зв'язки, домашня адреса, інформація про освіту, про рід діяльності.

5.2. Дані, які автоматично передаються сервісам у процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, у тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), час доступу адресу запитуваної сторінки.

5.3 Інша інформація про Користувача, збирання та/або надання якої визначено в Регулюючих документах окремих сервісів «Ермітаж».

6. Зміна та видалення персональних даних
6.1. Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних у розділі або персональному розділі відповідного сервісу.

6.2. Користувач також може видалити надану їм у межах певного облікового запису особисту інформацію. При цьому видалення облікового запису може спричинити неможливість використання деяких сервісів.

7. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство
7.1. «Ермітаж» має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, завжди знаходиться на сторінці за адресою https://lepnina.com.ua/politikakonf/.

7.2. До цієї Політики та відносин між Користувачем та «Ермітажом», що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.

8. Зворотній зв'язок. Запитання та пропозиції
8.1. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики слід повідомляти до Служби підтримки «Ермітаж».


с. Бузова, вул. Зоряна, Д. 23а
+380 96 842 07 02 Вгору